Gezamenlijk persbericht oppositie partijen naar aanleiding van besluitvorming windmolens

De politieke partijen BVNL, VVD, Hart voor Horst aan de Maas en Perspectief hebben de handen ineengeslagen en een spoeddebat aangevraagd dat komende dinsdag zal plaatsvinden. De samenwerking tussen deze partijen heeft geleid tot voldoende draagvlak om een officieel openbaar interpellatiedebat te organiseren.

De aanleiding voor dit debat zijn de uitspraken van wethouder Kuipers tijdens de raadsvergadering op 11 juli over het plaatsen van windturbines in onze gemeente. Kuipers verzekerde de raad toen meermaals dat ook na het starten van de verschillende onderzoeken de raad nog alle vrijheid had om het plan later toch af te wijzen. Deze uitspraken werden eerder al in twijfel getrokken door de oppositiepartijen. Het rapport van Hekkelman dat de raad recentelijk ontving bevestigd nu dat het juridisch veel moeilijker is om na het recent genomen besluit later nog een afwijzing te verantwoorden. Argumenten als “gebrek aan draagvlak” zijn bijvoorbeeld onvoldoende.

Als nu blijkt dat de raad op 11 juli een besluit heeft genomen op basis van foutieve informatie kan dit grote gevolgen hebben. De genoemde partijen vinden dit rapport daarom reden om het voltallige college, en met name wethouder Kuipers, op te roepen om verantwoording af te leggen.


Namens de fracties


VVD , BVNL, Hart voor Horst aan de Maas en Perspectief