VVD stelt raadsvragen over Fijnstofsensoren en Luchtkwaliteit.

Het meten van fijnstof en geur staat in het project 'Grenzeloos Meten' centraal en verspreid over de drie gemeenten komen fijnstofsensoren, die drie jaar meten. Diverse inwoners uit de gemeente die zich na oproep hadden aangemeld, voor het op eigen grond laten plaatsen van een fijnstofsensor, kregen hiervoor een begrijpelijke afwijzing. Er waren namelijk meer aanvragen dan dat er fijnstofsensoren waren. Minder begrijpelijk voor deze inwoners zijn de plaatsen waar deze sensoren in de gemeente geplaatst zijn.

In een antwoord op vragen hierover van deze inwoners werd hierop door een ambtenaar van de gemeente gesteld dat de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg heeft geholpen met het zo goed mogelijk verdelen van het beperkte aantal sensoren over de gemeente.


Naar aanleiding van het vorenstaande de navolgende vragen:


Wat zijn de criteria voor het plaatsen en locatie van de sensoren?

Heeft de gemeente of de inwoners zelf inspraak gehad in het plaatsen van de sensoren?

Waarom wordt binnen de gemeente niet gemeten op die plaatsen waar de fijnstof mogelijk hoog / hoger is?

Wat wil de gemeente aantonen met deze metingen?

 


Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op deze vragen binnen de termijn die hiervoor gesteld is.