VVD Horst aan de maas stelt raadsvragen nav "verkeer en veilig op weg "

Om het thema beter te begrijpen hebben we ons goed laten informeren en zijn een dag met Veilig Verkeer Nederland (VVN) op pad geweest. In ieder dorp zijn andere verkeersituaties rondom gelijke situaties. Voorbeeld in Horst Doolgaardstraat mag je 50 km rijden langs de school, in Melderslo is dit 30 km. In Sevenum bij de school Krullevaar staan een soort wifi afbeeldingen op de weg, dit is geen rechtsgeldig verkeer teken. Het is een war boel aan fiets oversteek punten en ook daar per dorp weer verschillende borden voor. tal van zaken opnoemen. Ook blijkt dat er door de gemeente niet samen gewerkt wordt/was met VVN. Deze zijn inmiddels in onze gemeente niet meer actief, heb ik begrepen.

Kijken we naar “Veilig op weg” en de website, lijkt deze verouderd te zijn (oude gemeente logo etc) en er staan onwaarheden op. We zien hier vele voorbeelden, waarvan vele als positief ervaren staan vermeld. Wij hebben inmiddels meermaals gevraagd wat de succesverhalen van Veilig op weg zijn. Uiteindelijk bereikte ons het antwoord: Over de succesresultaten van de campagne Veilig op Weg zijn geen concrete cijfers te geven. Er zijn wel tellingen gedaan. Deze worden met de raad gedeeld. Kijken we hoe de gemeente communiceert over Veilig op weg in de media, de gemeentelijke stukken en persberichten wordt er wel degelijk gesproken over zeer succesvol. Als we dan vragen waarop dat gebaseerd is krijgen we te horen dat dit blijkbaar nergens op gebaseerd is. Na aanleiding daarvan hebben we enkele vragen

1. Waarop baseert u nu dat deze campagne Veilig op weg succesvol is? Bijv. geef ons per dorp waar inzet is geweest eens twee succesverhalen?

2. Wat heeft deze campagne daadwerkelijk bijgedragen, hoe was de situatie voor de campagne, tijdens en na langere periode. Welke gegevens hebben we hiervan en hoe houden we de resultaten bij na verloop van tijd?

3. Herkent u zich in onze inleiding of hoe kijkt u hier tegenaan?

4. Bent u van mening dat het thema verkeer een ondergeschoven kindje is?

5. Wie bedenkt de nieuwe verkeer aanpassingen, regels en hoe komen deze tot stand in onze gemeente?

6. Er is nieuw verkeerbeleid opkomst, hier ligt een grote opgave. Hoe gaat u dit nieuwe beleid tot stand laten komen? En wie gaat u voor input daarbij betrekken?

7. Hoe gaat u zaken financieel inkleden, aangezien we in begrotingen hier weinig specifiek over gemeld zien staan? Denk ook hierbij aan gelden vanuit Provincie etc.


Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie binnen de termijn die hiervoor gesteld is.