VVD Horst aan de Maas stelt wederom vragen over gebrekkige persoonsgegevens beveiliging.

De privacygevoelige informatie was door de gemeente zwart en onleesbaar gemaakt. Volgens de melders was het echter mogelijk om met een simpele handeling de zwartgemaakte gegevens zichtbaar te maken, waardoor privacygevoelige informatie voor derden beschikbaar komt.

De VVD vindt het vreemd, dat er vanuit het college van B & W  op 8 november verklaard werd dat alles goed voorbereid is en we ons geen zorgen hoeven te maken en binnen 20 dagen dit nieuws naar buiten komt. Vandaar dat wij de volgende vragen hebben: 


1/ Kunt u bevestigen dat afgeschermde en privacygevoelige gevoelige informatie in documenten van onze gemeente die aan derden zijn gestuurd achterhaald kan worden? 

2/ Indien ja, welke acties  heeft u reeds ondernomen na aanleiding van berichtgeving?

3/ Heeft de gemeente voor in gebruik name de bedoelde  software getest en wat waren hier de bevindingen van?

4/ Hoelang gebruikt de gemeente deze software al en zijn er alternatieven ?

5/ Hebben zich al mogelijke gedupeerden gemeld en / of is het mogelijk dat al informatie in verkeerde handen is gevallen?

6/ Welke acties gaat de gemeente doen om de omvang van mogelijk gedupeerden vast te stellen? 

7/ Welke stappen gaat de gemeente ondernemen om eventueel gedupeerden te informeren en bij misbruik bij te staan?

8/ Heeft de gemeente een algehele risico analyse gemaakt betreffende haar gevoeligheid voor cyberaanvallen? 

9/ Indien nee, de vraag hoe goed is gemeente Horst aan de Maas beschermd tegen cyberaanvallen? En hoe goed beschermen wij onze burgers zodat hun gegevens niet openlijk op straat komen? Gaan we overige systemen ook checken en wat is u plan rondom dit thema richting toekomst?


Graag ontvangen wij mondeling antwoord op deze vragen in de raadsavond van 6 december 2022.