VVD Horst aan de Maas stelt vragen over cyber criminaliteit I

Uit het tweejaarlijkse Dreigingsbeeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat het aantal cyberaanvallen op Nederlandse gemeenten het afgelopen jaar sterk is toegenomen. De afgelopen twee jaar waren er vijf grote cyberincidenten. Ook zijn er twee keer zo veel risicovolle / zwakke plekken in de software van gemeenten opgespoord. Deze berichtgeving baart de VVD zorgen.


Zodoende hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Heeft u kennisgenomen van het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024?

2. Heeft de gemeente ook een eigen risicoanalyse gemaakt van potentiĆ«le cyberdreigingen in onze digitale systemen? 

3. Hoeveel geld is er incidenteel en hoeveel geld is structureel gereserveerd voor informatiebeveiliging en privacy?

4. Naast de gevolgen van kwetsbare gegevens die mogelijk worden buitgemaakt in het geval van een cyberaanval kan het ook effect hebben op de kritieke processen die dan verstoord zijn. Zijn er terugvalopties aanwezig om bij een digitale aanval wel primaire processen - zoals het betalen van uitkeringen of afgeven van vergunningen - door te laten lopen?

5. Naast het risico voor eigen systemen kan het zo zijn dat de gemeente informatie uitwisselt met andere partijen voor het vervullen van haar taken. Wisselt de gemeente Horst aan de Maas informatie uit met deze partijen? Zo ja, houdt het college er bij informatie-uitwisseling met deze partijen ook rekening mee hoe deze uitwisselingen en ook de systemen van deze partijen zijn beveiligd?

6. De VNG biedt naast diensten ook hulpmiddelen voor gemeenten op het gebied van digitale veiligheid. Hoe bereidt het college zich voor om haar digitale infrastructuur nu en in de toekomst goed te beveiligen tegen potentiƫle dreigingen? Maakt het college daarbij ook gebruik van de middelen en expertise van de VNG zoals die worden aangeboden?