VVD Horst aan de Maas stelt vragen over zwembad de berkel

Naar aanleiding van deze renovatie en stijgende energiekosten heeft de VVD fractie op 25 oktober j.l. de volgende schriftelijke vragen gesteld aan college van burgemeester en wethouders

1. De gehele zomervakantie is Zwembad de Berkel dicht geweest. Hoe blikt u       terug op deze intensieve fase van de verbouwing?

2. Kunt u toelichten wat de laatste stand is van de verbouwing, is deze ondertussen bijna afgerond of zijn er nog vervolgstappen nodig? 

3. Is de verwachting dat de totale kosten van de renovatie binnen de daarvoor begrote gelden passen?

4. Ons inziens heeft onze gemeente veel (open) water, dus het risico dat iemand per ongeluk in water valt is ook hoger. Dan moet men wel kunnen zwemmen. Erkent de wethouder het belang van een zwembad binnen de gemeente en specifiek het belang van zwemlessen voor kinderen in Horst aan de Maas? 

5. Wij begrijpen dat er voor kinderen een wachttijd is voor zwemlessen, klopt dat? Is deze wachttijd toegenomen door de renovatie? Kunt u aangeven wat de gemiddelde wachttijd nu is? En vindt u deze wachttijd acceptabel?

6. Heeft de gemeente al de effecten qua beheerkosten voor het zwembad in kaart gebracht vanwege de oplopende energierekening? 

7. En indien er hogere kosten zijn, hoe verwacht u die te financieren?