Persbericht VVD Horst aan de Maas

VVD Horst aan de Maas wil een onafhankelijk onderzoek naar de rol van gemeente in het dossier Californië. Zonder medewerking van de gemeente konden er geen zonneweiden worden aangelegd. De voormalig directeur van grondexploitatiemaatschappij Californië was in 2019 reeds in gesprek met gemeente Horst aan de Maas om dit mogelijk te maken.

De VVD heeft uit verschillende bronnen vernomen dat de gemeente Horst aan de Maas zowel ambtelijk als bestuurlijk op de hoogte was van de verkoop van de gronden door de toenmalige directeur en dat vergunningen zijn aangevraagd via zijn privéondernemingen. 

In de aanloop naar en de behandeling van het voorstel over uitbreiding van zonneweiden in 2021 is de gemeenteraad niet (actief) op de hoogte gebracht over deze ontwikkelingen.  

Uiterst relevante informatie voor de gemeenteraad die niet meegenomen kon worden in de definitieve besluitvorming. Reden genoeg om in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek te starten of het college van gemeente Horst aan de Maas correct heeft gehandeld. 


“Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen dient iedere betrokkenheid van collegeleden te worden uitgesloten om daarmee de schijn van belangverstrengeling te voorkomen” aldus onze VVD-fractievoorzitter Yvonne Douven. 

“Daarom heb ik mijn collega-fractievoorzitters vandaag nogmaals gevraagd om daadkrachtig en voortvarend aan de slag te gaan om een concrete onderzoeksopdracht te formuleren” vervolgt Yvonne Douven.


VVD Horst aan de Maas staat voor een gemeentepolitiek die daadkrachtig besluiten neemt voor haar inwoners en ondernemers. Besluiten die genomen worden op basis van transparante informatie die voor iedereen toegankelijk is