Code rood voor de verkeersveiligheid

Veilig verkeer in alle kernen is van groot belang. Dit is jammer genoeg nog lang niet overval zo. Lees de column van Jeroen Achten.