OOST-INDISCH DOOF, OOK IN HORST AAN DE MAAS

Na corona, lijkt het erop dat Oost-Indische doofheid zich aan het verspreiden is in Horst aan de Maas.

Een deel van de gemeenteraad sluit haar oren en ogen voor het feit dat de (oud-)directeur van Californië BV met medewerking van de gemeente Horst aan de Maas het bestemmingsplan laat aanpassen, grond in het gebied Californië te Grubbenvorst aan zichzelf verkoopt en hierop zonneparken gaat realiseren.

Ook mag de oud-directeur met toestemming van de meerderheid in de gemeenteraad afwijken van het in 2020 vastgestelde energiebeleid. Zonder enige vorm van bijdrage aan de samenleving in Horst aan de Maas zoals het beleid voorschrijft.

De lasten voor samenleving van Horst aan de Maas, de lusten voor de voormalige directeur van Californië BV.

De VVD vindt de wijze waarop deze ontwikkeling tot stand is gekomen onaanvaardbaar. En beschamend dat er zo wordt omgegaan met belangen van onze inwoners.

Horst aan de Maas verdient beter!