Verkiezingsprogramma 2022-2026

verkieizingsprogramma 2022-2026 VVD Horst aan de Maas

Horst aan de Maas bestaat uit zestien dorpskernen die ieder hun eigen geschiedenis en ook een eigen toekomstvisie hebben. Daarmee geven zij invulling aan hoe hun dorp leefbaar blijft en welke nieuwe kansen kunnen worden benut ter versterking van de leefbaarheid.

In de afgelopen vier jaar heeft de VVD Horst aan de Maas laten horen hoe zij de toekomst voor zich ziet. De gemeentelijke organisatie van Horst aan de Maas willen wij inzetten om deze toekomstige plannen te ondersteunen en gemeentelijke gelden zo efficiĆ«nt mogelijk in te zetten en te verdelen over alle dorpskernen. Wij willen een transparanter gemeentebestuur dat de regie pakt en verantwoordelijkheid neemt om wat lokaal nodig is te regelen. Heldere communicatie naar haar inwoners en ondernemers!  

Om te beginnen heeft VVD Horst aan de Maas een verkiezingsprogramma samengesteld dat praktische voorstellen bevat om de unieke identiteit van de verschillende dorpskernen te behouden en de leefbaarheid te verbeteren.

In het kort:

  1. Naast nieuwbouwprojecten kiezen wij voor een proactieve benadering en korte termijn oplossingen om de woningnood onmiddellijk te verlichten.
  2. Lokale ondernemers moeten de ruimte krijgen om te blijven groeien en te innoveren. 
  3. De gemeente neemt zelfstandig de promotie ter hand om onze mooie gemeente toeristisch op de kaart te zetten.
  4. Investeer in lokale voorzieningen, in plaats van centrale voorzieningen, om daarmee de leefbaarheid van alle zestien dorpen op peil te houden.
  5. Pak problemen aan met betrekking tot doorgaand (vracht)verkeer in de verschillende dorpen.    
  6. Bescherm onze schoolgaande jeugd door in te zetten op uniforme 30 kilometer zones rondom onze basis en voortgezet onderwijs scholen.     
  7. Neem als gemeente de regie en werk samen met verschillende ondersteunende organisaties, om de complete begeleiding van gezinnen of personen die dit nodig hebben te regelen. 
  8. Adequate lokale zorg is een recht voor iedere inwoner van Horst aan de Maas en te lange wachtlijsten in de jeugd en ouderen zorg vinden wij niet acceptabel.
  9. Verstandig verduurzamen door inwoners ook te laten profiteren van de energietransitie.
  10. Alle investeringen door de gemeente moeten transparant en onderbouwd zijn, met een sluitend financieel plan inclusief kosten voor onderhoud en vernieuwing. 

 

Voor concrete voorbeelden in onze dorpen lees hieronder ons verkiezingsprogramma Horst aan de Maas blijft goed, wordt beter.